Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats godkänner ni att vara bundna av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och att ni är ansvariga för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om ni inte godkänner något av dessa villkor är ni förbjudna att använda eller besöka denna webbplats. Materialen på denna webbplats skyddas av tillämpliga upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Friskrivning

Materialen på NameOnWheel webbplats tillhandahålls "som de är". NameOnWheel ger inga garantier, varken uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig och förnekar alla andra garantier, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse av immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Vidare garanterar inte NameOnWheel noggrannheten, troliga resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialen på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådana material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Alla varumärken, logotyper och varumärken som nämns på denna webbplats är egendom av deras respektive ägare. NameOnWheel.com är inte anknuten till, godkänd av eller sponsrad av några varumärkesägare. Användningen av några varumärken, logotyper eller varumärken på denna webbplats är endast för informativa syften och betraktas som "rimlig användning" enligt tillämpliga upphovsrättslagar.

Begränsningar

NameOnWheel eller dess leverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av driftsavbrott) som uppstår genom användning eller oförmåga att använda materialen på NameOnWheel webbplats, även om NameOnWheel eller en NameOnWheel auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om risken för sådan skada.

Länkar

NameOnWheel har inte granskat alla de webbplatser som är länkade till dess webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte ett godkännande av NameOnWheel av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av Användarvillkor

NameOnWheel kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner ni att vara bundna av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

Styrande Språk

Denna sekretesspolicy har ursprungligen skrivits på engelska. Vid eventuella skillnader eller inkonsekvenser mellan den engelska versionen och översättningar till andra språk ska den engelska versionen gälla och anses vara den avgörande och styrande texten. Användare råds att hänvisa till den engelska versionen av detta dokument för att säkerställa korrekt förståelse av dess bestämmelser.

Kontakta Oss

Om ni har frågor eller behöver hjälp, vänligen Kontakta Oss.